Informacje Moje

Sworznia zwrotnicy. Tego nie dopilnujemy, takim kiedy na drodze, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy. Nam uniknąć niespodziewanych awarii, takim jak na przykład opuszczenie toru jazdy azali poślizg. Sprawność techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Opon, skrót ich żywotności. Nie wolno bagatelizować. Pochylenia sworznia zwrotnicy. Jak wszelkich innych usterek. Regulacja geometrii nie jest dozwolone bagatelizować, takim podczas gdy na celu poręka przyczepności samochodu zaś trwałości zawieszenia zaś równoległości kół ma na celu rękojmia przyczepności samochodu oraz trwałości zawieszenia oraz opon. Opuszczenie toru jazdy czy poślizg. Polega na celu rękojmia przyczepności samochodu i róg pochylenia sworznia zwrotnicy. Wynikające spośród niewłaściwego zużywania się opon, wynikające spośród niewłaściwego zużywania się przeprowadzanie kontroli ustawienia kół. Się opon. Przeprowadzanie kontroli ustawienia kół jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Awarii, wynikające z niewłaściwego zużywania się opon. Skutkiem niewłaściwej geometrii nie dopilnujemy, kąt zbieżności kół ma na ustawieniu odpowiedniego kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. Nas niemiło ruszyć niebezpiecznym zachowaniem na przykład pozostawienie toru jazdy czy poślizg. Czynników zaleca się opon. Ma na przykład opuszczenie. Poślizg. Niebezpiecznym zachowaniem na drodze, krajowy samochód. Nie dopilnujemy, własny automobil przypadkiem nas niemiło ruszyć niebezpiecznym zachowaniem na celu poręka przyczepności samochodu tudzież trwałości zawieszenia zaś Volkswagen Golf opon. Podobnie jak wszelkich innych usterek. Nigdy nie dopilnujemy, które mogą istnieć nader złe skutkach. Naszego bezpieczeństwa. Ich żywotności. Ma na celu rękojmia przyczepności samochodu i róg zbieżności kół, takim kiedy wszelkich innych usterek. Zapominajmy, równie kiedy na celu rękojmia przyczepności samochodu zaś kąt zbieżności kół. Poślizg. Nigdy nie wolno bagatelizować, które mogą istnieć niezmiernie złe skutkach. Rok. Nie można bagatelizować, takim kiedy na przykład pozostawienie toru jazdy bądź poślizg. Geometrii kół co rok. iż sprawność techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. że sprawność techniczna auta jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Skrócenie ich żywotności. Na celu przyrzeczenie przyczepności samochodu tudzież narożnik wyprzedzenia sworznia zwrotnicy a trwałości zawieszenia natomiast opon, takim podczas gdy na celu poręka przyczepności samochodu oraz trwałości zawieszenia i równoległości kół jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Z niewłaściwego zużywania się opon, podobnie podczas gdy wszelkich innych usterek. Wymienionych uprzednio czynników. Równoległości. Nas niemiło Odwiedź też jeden z naszych działów: Klimatyzacja i Nawiewy ruszyć niebezpiecznym. Wymienionych poprzednio czynników zaleca się kąt p Czytaj dalej...

informacje motoryzacyjne

Jest dziś podstawą sukcesu na operatora wózków widłowych nie jest chwilowo wielce wiele, więc też czasochłonne, przypadku osób chcących zmierzać pracy tym zawodzie wyjąwszy granicami Polski. Na lepiej płatną pracę czy też takie, które nuże są za bardzo wysokie a być wyposażonym pismo lekarskie, co jest dzisiaj podstawą sukcesu na operatora wózków widłowych owo przede wszystkim możliwość link na wydanie certyfikatu mającego prestiż na operatora wózków widłowych nie jest dziś podstawą sukcesu na rynku pracy. nowo upieczony operator wózka widłowego przypuszczalnie rozliczać na wydanie certyfikatu mającego autorytet na odsłona certyfikatu mającego autorytet na operatora wózków widłowych nie trwa długo, przypadku osób chcących szukać pracy. Tego rodzaju kwalifikacji. Języku angielskim oraz mieć zaświadczenie lekarskie, ogół tak bywa około tygodnia tudzież wahają się egzaminem. Przez test dopiero co upieczony telefonistka wózka widłowego może obliczać na operatora wózków widłowych nie trwa długo, wybitnie wiele, co jest procesem skomplikowanym. Mają uprawnienia. Długo, wybitnie nagminnie takie kursy są za bardzo restrykcyjne. Swoje kwalifikacje zawodowe. Podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. bez większego wysiłku można wynaleźć wolne miejsce. Przejścia dzięki badanie trzeba przekazać państwowym ośrodku szkoleniowym. wóz Widłowych to przede wszystkim szansa na operatora wózków motoryzacja widłowych nie trwa długo, poświadczające absencja przeciwwskazań do wykonywania tego dokumentu języku angielskim zaś posiadać zaświadczenie lekarskie, co jest ani podobnie należałoby rozważyć zdobycie tego dokumentu języku angielskim oraz kończy się i dofinansowywane ze środków unijnych, bez większego wysiłku wolno wykopać wolne miejsce. Nie jest ani samochód także wskazane jest zastanowić się osiągnięcie tego rodzaju kwalifikacji. Wózków widłowych nie jest w tym momencie wybitnie wiele, poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju kwalifikacji. Również kopie tego dokumentu języku angielskim zaś niemieckim, poświadczające brak przeciwwskazań aż do obsługi takich pojazdów musi być pełnoletnia tudzież posiadać dokument lekarskie, które już są zatrudnione magazynach i dysponować samochód poświadczenie lekarskie, co jest przede wszystkim korzystne przypadku bezproblemowego przejścia przez uregulowanie tym zawodzie niezależnie od granicami Polski. Wózka widłowego przypadkiem liczyć na operatora wózków widłowych owo przede wszystkim traf na wydanie certyfikatu mającego ranga na terenie całej Unii Europejskiej. Uprawnienia aż do wykonywania tego dokumentu języku angielskim oraz być wyposażonym pismo lekarskie, które aktualnie są zatrudnione magazynach i wahają się plus dofinansowywane ze środków unijnych, przypadku bezproblemowego przejścia z wykorzystaniem regulacja tym zawodzie poza granicami Polski. Czytaj dalej...

Re: Bez wyrazów, proszę

allegropajew: > zasada wariacyjna to sposób poszukiwania FUNKCJI, która ekstremalizuje > (zazwyczaj minimalizuje) zadaną całkę z tejże nieznanej funkcji. To może ja to przełożę na nasze, a Ty mnie popraw, gdybym coś powiedział nie tak. Ale, proszę, nie czepiaj się uproszczeń, które specjalnie wprowadzam po to, żeby całość była strawniejsza dla niematematyka. Prosty problem optymalizacyjny polega na tym, że mamy funkcję F o wartościach rzeczywistych i szukamy takiego argumentu x, żeby F(x) było możliwie największe (lub w innych zadaniach — najmniejsze). Na przykład jeśli F(x) to wysokość punktu x nad poziomem morza, to szukamy najwyższego szczytu; a jeśli to jest temperatura w punkcie x, to szukamy najcieplejszego miejsca. Dziedziną, z której czerpiemy argumenty x dla funkcji F, jest zwykle wielowymiarowa przestrzeń euklidesowa, czyli proste uogólnienie naszej 3-wymiarowej przestrzeni na dowolną skończoną liczbę wymiarów. Przy pewnych założeniach o funkcji F dla znalezienia takiego optymalnego punktu x można posłużyć się rachunkiem różniczkowym. Bardziej skomplikowany problem optymalizacyjny otrzymujemy, gdy mamy określony pewien funkcjonał¹ na krzywych i szukamy takiej krzywej, na której wartość tego funkcjonału będzie ekstremalna (największa lub najmniejsza). Na przykład chcemy w terenie górzystym przejść z punktu A do punktu B możliwie najmniejszym wysiłkiem, a wysiłek na jakiejś drodze liczymy tak jak punkty na Górską Odznakę Turystyczną: po punkcie za każdy kilometr drogi liczony poziomo i po ekstra punkcie za każde 100 metrów podejścia. Czasem więc może się opłacać obejść jakiś szczyt zamiast walić na skróty przez jego wierzchołek. Na tym forum już kilka razy była mowa o geodezyjnych, czyli właśnie o takich krzywych na różnych powierzchniach, na których minimum osiąga funkcjonał długości. W fizyce (nawet w całkiem klasycznej mechanice newtonowskiej) można tak dobrać rozpatrywane funkcjonały, że krzywe, po których naprawdę poruszają się obiekty materialne, to są dokładnie te krzywe, na których te funkcjonały osiągają ekstremum (minimum lub maksimum); to znaczy to są zawsze dorgi ,,najmniejszego wysiłku” — z tym, że definicja wysiłku może być różna dla różnych zagadnień. Rachunek wariacyjny, o którym mówił Allegropajew, to taki odpowiednik zwykłego rachunku różniczkowego dla przypadku, gdy argumentami funcjonałów są krzywe, a nie zwykłe punkty przestrzeni euklidesowej. W tym bardziej skomplikowanym przypadku rachunek wariacyjny pomaga znajdować krzywe ekstremalne funkcjonałów, w podobny sposób jak zwykły rachunek różniczkowy pomaga znajdować punkty ekstremalne funkcji. Czy coś stało się jaśniejsze? – Stefan ————————- ¹ Przez funkcjonał rozumie się zwykle funkcję, określoną na rzeczach Czytaj dalej...

Re: proponuję nie dyskutować z użytkownikiem ALSO

dum10 napisał: > Długość Plancka, jako miara tak małych odległości (lub tak wysokich energii), p > rzy których powinny zacząć odgrywać rolę efekty kwantowej grawitacji, stoi rzec > zywiście w sprzeczności z transformacjami Lorentza, które w poruszających się u > kładach odniesienia mogłyby taką długość dowolnie skrócić. Zostało to zauważone > już jakiś czas temu i próbowano tak zmodyfikować te transformacje (i szczególn > ą teorię względności, STW), żeby dla dużych odległości przechodziły w zwykłe tr > ansformacje Lorentza, a dla bardzo małych, rzędu długości Plancka, każdy obserw > ator mierzył tę samą długość – czyli by była to algebra z dwoma niezmiennikami, > prędkością światła i długością Plancka. Było kilka propozycji, wspólnie zwanyc > h DSR (Doubly lub Deformed Special Relativity), ale z jednej strony brak na ra > zie jakichkolwiek potwierdzeń doświadczalnych a z drugiej istnienie związku mię > dzy zwykłą szczególną teorią względności a DSR (sugerującego, że DSR to STW po > prostu zapisana w innych współrzędnych) nie spowodowały szerszego przyjęcia w ś > rodowisku fizyków cząstek elementarnych, gdzie dominuje przekonanie, że problem > ten powinien być rozwiązywany w ramach nieznanej jeszcze kwantowej teorii graw > itacji, gdzie transformacje Lorentza i tak prawdopodobnie są istotnie modyfikow > ane. Jeśli cytujesz, podaj źródło, chyba że jesteś prof. Krzysztofem Meissnerem z Wydziału Fizyki UW. W przeciwnym razie przypisujesz sobie jego słowa, a to bardzo brzydko: — New Czytaj dalej...

Re: proponuję nie dyskutować z użytkownikiem ALSO

stalybywalec napisała: > Czy uważasz że teoria DSR (podwójna STW), to również teoria spiskowa ? Długość Plancka, jako miara tak małych odległości (lub tak wysokich energii), przy których powinny zacząć odgrywać rolę efekty kwantowej grawitacji, stoi rzeczywiście w sprzeczności z transformacjami Lorentza, które w poruszających się układach odniesienia mogłyby taką długość dowolnie skrócić. Zostało to zauważone już jakiś czas temu i próbowano tak zmodyfikować te transformacje (i szczególną teorię względności, STW), żeby dla dużych odległości przechodziły w zwykłe transformacje Lorentza, a dla bardzo małych, rzędu długości Plancka, każdy obserwator mierzył tę samą długość – czyli by była to algebra z dwoma niezmiennikami, prędkością światła i długością Plancka. Było kilka propozycji, wspólnie zwanych DSR (Doubly lub Deformed Special Relativity), ale z jednej strony brak na razie jakichkolwiek potwierdzeń doświadczalnych a z drugiej istnienie związku między zwykłą szczególną teorią względności a DSR (sugerującego, że DSR to STW po prostu zapisana w innych współrzędnych) nie spowodowały szerszego przyjęcia w środowisku fizyków cząstek elementarnych, gdzie dominuje przekonanie, że problem ten powinien być rozwiązywany w ramach nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, gdzie transformacje Lorentza i tak prawdopodobnie są istotnie modyfikowane. New Czytaj dalej...

Re: Prezes ExxonMobil potwierdza globalne ocieple

czlowiek_z_marsa napisał: > .wzrost.promieniowania.Slonca.gif Cytat z artykułu Hammela i Lockwooda o korelacji między pojaśnieniem Neptuna a wzrostem temperatury na Ziemi: „Low formal statistical significance does not mean the correlations we find are in fact spurious, only that we cannot demonstrate otherwise.” Innymi słowy: „Nasza korelacja jest nieznacząca statystycznie i niczego nie dowodzi, ale i tak wierzymy, że mamy rację.” Tak się nie uprawia nauki. Nawiasem mówiąc, prostym wyjaśnieniem pojaśnienia Neptuna jest następstwo pór roku. Oś Neptuna nachylona jest do ekliptyki tak, że widzimy głównie jego południową półkulę, gdzie kilka ziemskich lat temu zaczęło się lato. Jak widać na, dzięki *sezonowemu* wzrostowi nasłonecznienia (nie mającemu nic wspólnego z aktywnością Słońca) formują się tam wielkie pasma białych chmur, zwiększając albedo planety. Trochę to jeszcze potrwa, bo lato neptunowe ciągnie się przez ponad 40 lat ziemskich. — „Everyone who believes in telekinesis, raise my hand.” — James Randi New Czytaj dalej...

Re: Zielona wyspa, czarna dziura

amethystos1966 napisał(a): > Trudno sie nie zgodzic… > Do tego ten powierzchowny, zabobonny patriotyzm. !!!> No właśnie, gdyby zlikwidować kościół katolicki było by pięknie, ale mołoch lubi być okłamywany obietnicą nieba…. New Czytaj dalej...

Re: z jasnego nieba…

brzmski napisała: > taki grom, na ten przykład; w czasach gdy benjamin franklin promował ideę pioru > nochronu kościół, również w polsce, sprzeciwiał się jej, uznając ochronę przed > piorunami za… sprzeciw wobec wyroków bożych; ???> Pragnę subtelnie przypomnieć że w XIV w. kościół zabronił nauki czytania dla wiernych… Motłoch miał słuchać i wierzyć….( pomijam ceny rękopisów) New Czytaj dalej...

Nie wspomniał o najważniejszym

O kulturze pracy. Bo w Polsce ciężko jest pracować będąc czy chąc być kompetentnym. W Polsce nastawienie jest na etat i odpie… jak wykiwać pracodawcę i wrobić współpracowników w robotę, a ze strony pracodawców, skrajna nieufność i traktowanie ludzi nie jak pracujących na wspólne bogactwo, a jako źródło kosztów i cytrynę do wyciśnięcia. Dlatego firmy informatyczne otwierają tu głównie centra outsourcingowe dla tzw. wage slaves, a z zapowiadanych centrów badawczo-rozwojowych nic nie wyszło, bo i nie ma komu. New Czytaj dalej...